ES EN FR
Doblega, talla, uneix ràpidament i seras el rei de les instal·lacions.
Les instal·lacions hidràuliques i elèctriques industrials necessiten estructures de suport adaptables a l’arquitectura del lloc. Per aquesta necessitat, hem dissenyat un sistema composat d’un perfil estructural, un passamà i una unió universal. Inclou també un útil per doblegar ràpidament i sense esforç els passamans. Tallant, doblegant i unint amb cargols autorroscants, pots construir les estructures de suport que vulguis. Només amb tres components!