Separador cárnic

Intercalador per a congelats. Pensa en 4 dimensions

En les empreses del sector càrnic, un intercalador per congelar és un element per aconseguir una homogeneïtat de congelació en caixes de carn paletitzades. El passos d’aire en totes les direccions de l’intercalador son essencials per garantir la seva funció, però això debilita molt la seva resistència estructural i el conjunt pot arribar a ser inestable.

El nostre client ens va demanar un nou disseny que millores el de l’intercalador mes venut del mercat i nosaltres vam imaginar i materialitzar una estructura tridimensional que multiplica per 10 la rigidesa estructural sense pèrdua de pas d’aire i amb el mateix cost de fabricació.


© Magrana Barcelona Product Lab.
Powered by IndianWebs.