El nostre Product Lab virtual

Estructurals

Materials metàl·lics, polímers, composites, plasticitat, viscoelasticitat i altres no linealitats.

Dinàmica ràpida i d’impacte

Materials no lineals, condicions de muntatge i contacte entre cossos.

Transferència de calor

Conducció, convecció, radiació en materials opacs i semitransparents.

Mecanismes

Cossos deformables, contacte, cinemàtica i anàlisi de tensions.

Fluidodinàmica

Flux compressible y incompressible, estats estacionari i transitori, flux multifàsic.

Multifísica

Acoblament Euler-Lagrange, interacció del fluid amb cossos deformables.

Si ho entenem, ho podem millorar


© Magrana Barcelona Product Lab.