Estesiòmetre ocular

Estimulant corneal portàtil i no invasiu

Conèixer la sensibilitat de la còrnia és imprescindible per controlar un ampli conjunt de patologies. Per estimular la còrnia i determinar aquest grau de sensibilitat s’utilitzen diferents mètodes de contacte mecànic que depenen molt de la pràctica del metge.

A partir dels treballs de recerca sobre estímuls creats amb polsos d’aire comprimit regulat realitzats per el doctor Belmonte y altres, hem dissenyat un aparell que genera aquests polsos controlats a partir de l’aire ambient.

Aquest estesiòmetre és portàtil, adaptable als suports estàndards dels oftalmòlegs. Es posiciona i actua sense contacte amb el pacient reduint molt considerablement l’estrès de la prova. El mecanisme dissenyat i el sistema de posicionat asseguren una escala d’estímul unívoca y repetible independent de la praxis del metge.

Contáctanos© Magrana Barcelona Product Lab.