Comporta hidràulica

No pot fallar

Una comporta hidràulica sol ser un element únic instal·lat en un lloc únic… i a 30 m de profunditat tot sembla mes complicat.

Hem ajudat al nostre client a eliminar incerteses en el disseny estructural utilitzant assaigs virtuals del comportament de la comporta per experimentar amb la distribució de material més òptima i segura.

Contáctanos© Magrana Barcelona Product Lab.