Perfils

Doblega, talla, uneix ràpidament i seras el rei de les instal·lacions

Les instal·lacions hidràuliques i elèctriques industrials necessiten estructures de suport adaptables a l’arquitectura del lloc.

Per aquesta necessitat hem dissenyat un sistema compost d’un perfil estructural, un passamà i una unió universal. Inclou també un útil per doblegar ràpidament i sense esforç el passamans.

Tallant, doblegant i unint amb cargols autorroscants pots construir les estructures de suport que vulguis. Només amb tres components!

Contáctanos© Magrana Barcelona Product Lab.